Jezioro Prosino (Rezerwat)

Rezerwat  Jezioro Prosinko

Znajduje sie około 0,3 km od szosy Czaplinek Połczyn Zdrój i obejmuje powierzchnie 81 ha. Jest To rezerwat ornitologiczny utworzony w 1988 roku w celu ochrony jednej z ważniejszych na Pomorzu ostoi awifauny błotnej i wodnej, oraz ważnego miejsca odpoczynku dla ptaków odbywajacych wiosenne i jesienne przeloty.W rezerwacie mozna obserwować kilkadziesiąt gatunków ptaków m.in. łabędzie, perkoza dwuczubego, perkozka, cyranki,krakwy, krzyżówki, błotniaka stawowego, bekasa kszyka,zimorodka, remiza.Rezerwat stanowi również bardzo cenny obiekt botaniczny i odznacza się występowaniem kilku zespołówroślinnych-wodnych, szuwarowych i zaroślowych.
Obok rezerwatu prowadzi scieżka przyrodnicza ze Starego Drawska oraz znajduje sie punkt widokowy do obserwacji ptaków.Ponadto na północ od jeziora zachowane jest grodzisko z okresu wczesnośredniowiecznego.

Komentowanie jest wyłączone.