TROSZKĘ HISTORII

TROCHĘ HISTORII

HISTORIA  STAREGO  DRAWSKA W SKRÓCIE

Stare Drawsko posiada długą i ciekawą historię. Już w VII wieku na miejscu obecnych ruin zamku znajdował się gród otoczony wałami drewniano-ziemnymi. Pierwotna nazwa miejscowości brzmiała Drahim. W końcu XIII wieku osada znalazła się w rękach joanitów. W 1366 r. Joannici sprzedali dobra i wraz z nimi wzniesiony wcześniej zamek w Drahimiu Kazimierzowi Wielkiemu. Wówczas zamek drahimski stał sie siedzibą polskiego starostwa, najdalej na rubieży brandenbursko-pomorskiej wysuniętej polskiej placówki administracyjno-wojskowej. Zamek poważnie rozbudowany został za czasów Władysława Jagiełły. Ponad trzy wieki – do 1668 r. na zamku znajdowała się rezydencja starostów polskich. Starostami byli przedstawiciele co znaczniejszych rodów: Golców, Czarnkowskich, Ostrorogów, Żarnowskich, Potockich. Zamek niejednokrotnie był narażony na ataki obcych wojsk: w 1422 r. opanowali go na krótko Krzyżacy, w 1657 r. został częściowo spalony przez Szwedów. W 1658 r. pod Drahimiem miała miejsce duża koncentracja wojsk polskich pod wodzą hetmana Stefana Czarnieckiego, spieszących na pomoc walczącej ze Szwedami Danii. W zamian za pomoc udzieloną w walce przeciw Szwedom, starostwo drahimskie oddane zostało Brandenburgii w zastaw. W 1668 roku po abdykacji Jana Kazimierza, Drahim został zajęty przez Brandenburczyków. Od tego czasu zamek stał się pruską strażnicą. Spalony w czasie wojny siedmioletniej (1756-1763) i nie odbudowany popadł w ruinę. Dużą atrakcją krajoznawczą są ruiny zamku położone w centrum Drahimia dzisiejszego Starego Drawska. Zachowały się tzw. mury kurtynowe wokół‚ kwadratowego dziedzińca. Ich wysokość dochodzi do 12 m, grubość do 1,5 m. W murach wykonanych z cegły i częściowo z kamieni polnych widoczne są otwory strzelnicze. W latach sześćdziesiątych mury były częściowo rekonstruowane i zabezpieczone. Wewnątrz w części południowej widoczna jest ściana poprzeczna (pozostałość po części mieszkalnej), oraz odmurowana głazami studnia. Niegdyś do zamku wjeżdżało się przez most zwodzony i bramę od strony jeziora Żerdno, którędy przebiegał u stóp zamku trakt handlowy. W czasie prowadzonych w latach sześćdziesiątych prac archeologicznych odkryto wiele zabytków z różnych czasów. Między innymi ujawniono wówczas, że na zamku w XIV wieku (kiedy znajdował się on w rękach joannitów) czynna była fałszywa mennica. Bito tu monety kilku państw nie używając szlachetnych metali. Znaleziono około 500 fałszywych monet. U podnóża zamku przy parkingu znajduje się ciekawa ekspozycja przygotowana przez muzeum w Koszalinie, obrazująca dzieje Drahimia i siedziby starostów polskich.

Komentowanie jest wyłączone.